Občina Trbovlje je ena od treh zasavskih občin. Kulturno društvo Prosavus je registrirano v Občini Trbovlje in se zato prijavlja tudi na občinske javne razpise.

 

Občina je pomemben sofinancer programa in dela MePZ Prosavus.

Občina Trbovlje, http://www.trbovlje.si